Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga dietetyków w ich codziennej pracy.

Nowe zasady żywienia w placówce oświatowej

 

Największe zmiany w żywieniu zbiorowym w jednostkach systemu oświaty od 5 lat!

 

W związku z nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz nowym roz. Ministerstwa Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży (Dz.U. 2015, poz. 1256) już od 1 września 2015 roku każdy dyrektor placówki obowiązkowo musi:

 • Wyposażyć kuchnię w gotowe receptury z uwzględnieniem tańszych zamienników produktów spożywczych, które można stosować po 1 września
 • Zatwierdzić zgodność jadłospisów opracowanych przez stołówki lub firmy cateringowe z aktualnymi normami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia,
 • Udostępnić rodzicom. dzieciom i młodzieży informację o wartościach odżywczych i energetycznych posiłków z uwzględnieniem indywidualnych diet,
 • Bezzwłocznie renegocjować umowę z właścicielem sklepiku i automatów z żywnością, skontrolować czy wycofał z oferty szkodliwe produkty, a w skrajnych przypadkach rozwiązać z nim umowę

Wyposaż swoją placówkę w jedyny na rynku kompleksowy przewodnik po zmianach w żywieniu zbiorowym w roku szkolnym 2015/2016 r. wraz z gotowymi jadłospisami i recepturami.

 

Nowe zasady żywienia w placówce oświatowej

Zmienione zapisy prawne, nadzór nad sprzedażą i przygotowaniem posiłków, aktualne jadłospisy i receptury na CD

Dzięki pakietowi materiałów i list kontrolnych każdy dyrektor będzie miał pewność, że :

 • Sprawuje pełen nadzór nad przygotowywaniem posiłków w placówce – od organizacji żywienia, sporządzenia kosztorysu, zarządzania kuchnią, po planowanie zakupów zgodnie z aktualnymi wytycznymi,t
 • Renegocjuje „od ręki” umowę z właścicielem sklepiku lub automatu wprowadzając obowiązkowe zapisy z korzyścią dla uczniów i budżetu placówki
 • Oceni czy w placówce nie są stosowane środki spożywcze z listy produktów zakazanych
 • Wywiąże się z obowiązku zapewnienia odpowiednich posiłków dla osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi
 • Skontroluje czy przedstawione do akceptu zbilansowane jadłospisy dekadowe są zgodne z aktualnymi zaleceniami sanepidu i IŻŻ, a przeznaczone do sprzedaży środki spożywcze z rozp. Min. Zdrowia z 26.08.2015r

Dodatkowo, każdy dyrektor otrzyma dostęp do platformy na której zamieszczone zostaną wszystkie jadłospisy i receptury opracowane przez dietetyków - dajemy gwarancję, że jadłospisy i receptury są zbilansowane, różnorodne i zgodne z wymogami Ministerstwa Zdrowia, Sanepidu, organów prowadzących oraz IŻŻ!

 

Dzięki platformie dyrektor oraz upoważnione przez niego osoby będą mogli:

 • Skorzystać z bazy ponad 20 gotowych zbilansowanych jadłospisów dekadowych
 • Dzięki elektronicznym listom kontrolnym szybko ustalić czy oferowane w stołówkach i sklepikach produkty spełniają wszystkie aktualne wymagania
 • Zaktualizować kosztorysy z uwzględnieniem zdrowych zamienników
 • Zweryfikować z dietetykiem jadłospisy opracowane w stołówce lub przez firmy cateringowe
 • Skonsultować z prawnikiem zapisy w umowach z firmą cateringową i właścicielem sklepiku
 • Ustalić z radą rodziców szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży w placówce w ramach obowiązujących przepisów

 

 

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.